ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
 

Το γραφείο μας απευθύνεται σε ώριμους άνδρες και γυναίκες άνω των 32-33 ετών με σκοπό τη σύναψη σοβαρής σχέσης που θα οδηγήσει πιθανόν σε γάμο και δημιουργία οικογένειας.


Στο γραφείο μας έρχονται συνήθως Έλληνες άνδρες, κάτοικοι Ελλάδος οι οποίοι αναζητούν γυναίκα για σοβαρό δεσμό. 


Το 1ο βήμα που ακολουθούμε είναι μια προσωπική συνέντευξη με τον ενδιαφερόμενο για να διαπιστώσουμε αν ταιριάζει στην φιλοσοφία του γραφείου. 


Στην συνέχεια (2ο βήμα) του δίνουμε μια φόρμα (ΚΑΡΤΕΛΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΕΛΑΤΗ) προκειμένου να την συμπληρώσει. 


Μετά την συμπλήρωση και αποδοχή των όρων του γραφείου (εχεμύθεια και εμπιστευτικότητα) ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλει το ποσό των 200 € για 6 μήνες εγγραφή. 

 

Σε αυτούς τους 6 μήνες το γραφείο αναλαμβάνει να φέρει σε επαφή (πραγματική όχι απλά διαδικτυακή) τον πελάτη με κοπέλες από την πρώην Σοβιετική Ένωση. 

 


mariannadatingservices.png

Κλείνονται ραντεβού στην Ελλάδα και ο πελάτης έχει την ευκαιρία να συναντήσει κοπέλες που "ταιριάζουν" στο προφίλ και τα "θέλω του". 

     

Σε περίπτωση γάμου ο πελάτης θα πρέπει να καταβάλλει το ποσό των 300 € στο γραφείο ως "προμήθεια".